Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a muholdastv.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: MultiSat Magyarország Kft

Székhely: 1182 Budapest, Márfa utca 13.

Levelezési cím: 1182 Budapest, Márfa utca 13.

Üzlethelyiség címe: Megegyezés szerint.

Képviselő neve: Dobos Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-956841

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Biróság

Adószám: 23182208-2-43

Közösségi adószám: HU23182208

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszám:

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: dobos.peter@val-do2005.hu

Telefonszám: +36-70/624-3991

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

A MultiSat Magyaroszág Kft. a digitális műsorszórás megvalósítására több technikai lehetőségét kínál. A digitális műholdvétel, valamint a földfelszíni digitális televíziós műsorszórás (DVB-T) megvalósítására alkalmas eszközökön túl még számítástechnikai eszközök kis- és nagykereskedelmével is foglalkozik.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A MultiSat Magyarország Kft. (1182 Budapest, Márfa utca 13.) a honlapján szereplő dokumentumok és minden tartalmi elem használatának jogát csak az alábbiak tudomásulvételével engedélyezi:

A MultiSat Magyarország Kft. a honlap folyamatos karbantartásával törekszik az ott megjelenő információk pontosságára és naprakész érvényességére, de garantálni nem tudja azt. A MultiSat Magyarország Kft. a honlap tartalmának, valamint a funkciói tekintetében mentesítve van mindennemű felelősség alól.

A honlapon megtalálható dokumentumok és tartalmi elemek kizárólag az ismeretszerzés és a személyes használat célját szolgálják.

A kapcsolt helyeket a MultiSat Magyarország Kft. nem ellenőrzi és ezért semmilyen értelemben nem felelős semmilyen kapcsolt helyen található tartalomért.

A honlapon található anyagokat vagy a bennük vázolt termékeket és árakat valamint minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet, szoftvert a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el és azok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak vagy megszűnhetnek. A MultiSat Magyarország Kft. és/vagy szállítói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

A MultiSat Magyarország Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. A számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége minden esetben a Felhasználót terheli.

A Felhasználó a honlap szolgáltatását önkéntesen használja. Tudomásul veszi, hogy a honlapon a rendelés során megadott adatokat a MultiSat Magyarország Kft. célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.2. Szerzői jogok

A honlap és a hozzá tartozó oldalakon található szövegek, elrendezések, rajzok, adatbázisok és egyéb tartalmi elemek szerzői jogvédelem és az adatbázis előállítójának jogai alatt állnak. A honlapon található egyes nevek, jelek és logók védjegyvédelem vagy kereskedelmi elnevezési jogvédelem alatt állnak. A webáruház tartalma alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy engedélyt vagy jogot nyújtana - kizárólag a MultiSat Magyarország Kft.-től vagy a védjegy tulajdonosától származó írásos hozzájárulás birtokában van lehetőség - a honlapon megjelenített védjegyek használatára. A honlap védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő módosítása, rendezése, adaptálása, lefordítása vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogkövetkezményekkel jár.

Jelen honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A honlapon nincs lehetőség részszállításra!

Ha a felhasználó rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal vagy EDC logós kedvezménykártyával, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére, valamint ÁFÁ-s számla igényét is itt jelezheti.

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Megjegyzés mezőben kell rögzíteni – amennyiben a Felhasználó korábban ÁFÁ-s számlát igényelt –, hogy elektronikus vagy papíralapú számlára tart igényt. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után – akár a visszaigazoló e-mailben – észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül elektronikus formában tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

Amennyiben a Felhasználó ÁFÁ-s számla igényét jelezte a megrendelése során, úgy a megjegyzés mezőben rögzített elektronikus vagy papíralapú számla kerül kiállításra.

A számla a megrendelésben szereplő tételekről kerül kiállításra, esetlegesen tartalmazva a szállítási költséget.

Az elektronikus számla a kiszállítással egyidőben kerül megküldésre a megrendelés során feltüntetett e-mail címre.

A papíralapú számlát a megrendelt termék(ek) átvételekor kapja kézhez a Felhasználó.

5.6. Fizetés

5.6.1. Készpénzzel a helyszínen

A MultiSat Magyarország Kft. székhelyén egyeztetett időpontban átvehető a rendelés, ahol készpénzzel kifizetésre kerül a teljes vételár.

5.6.1. Bankkártyával a helyszínen

A MultiSat Magyarország Kft. székhelyén egyeztetett időpontban átvehető a rendelés, ahol bankterminálon keresztül kerül kiegyenlítésre a teljes vételár.

5.6.3. Utánvéttel

A Felhasználó a csomag átvételekor fizet a futárszolgálatnak. Kifizetésre kerül a teljes vételár + a szállitási költség.

5.6.4. Eletronikus fizetés a PayPal rendszerén keresztül

Ezen fizetési mód esetén a PayPal rendszerébe irányítjuk át a Felhasználót. Ott használhatja bankkártyáját vagy már meglévő PayPal felhasználóját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz.

Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott kártyák.

5.6.5. Bankkártyás fizetés a PayU rendszerén keresztül

Ezen fizetési mód esetén a PayU rendszerébe irányítjuk át a Felhasználót. Ott használhatja bankkártyáját vagy már meglévő PayU felhasználóját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a PayU oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron

5.6.6. Fizetés BARIONnal

A Barion egy MNB által engedélyezett, forradalmian új fizetési rendszer, amiben bankkártya és bankszámla nélkül lehet ingyenesen vásárolni weben, boltban, vagy akár bárkinek pénzt küldeni. Egy vagy több Barion tárca regisztrációja után szabadon használható okostelefonról vagy böngészőből.

5.6.7. SOFORT Banking – azonnali átutalás

Online fizetési rendszer, TÜV által minősített adatvédelemmel. Kényelmes fizetés a szokásos, internetes bankoláshoz használt adatokkal regisztráció nélkül. Az egyszerű és gyors fizetési megoldásnak köszönhetően rendelése azonnal feldolgozható.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. MPL futárszolgálat

AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatás

40.000 Ft-ot meg nem haladó rendelés esetén a szállítási költség: 990 Ft/csomag.

40.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a szállítási költség: 0 Ft.

A szállítási határidő a rendelés feldolgozását követő 1-2 munkanap.

A futárszolgálat 2. sikertelen kézbesítése után az illetékes Posta Hivatalnál elhelyezi a csomagot, ahol lehetőség van további 5 munkanapig az átvételre.

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.7.2. PostaPont

Ezen szállítási mód segítségével a Felhasználó a Magyar posta fiókjaiban vagy MOL töltőállomásokra kérheti a csomag kiszállítását és 5 munkanapon belül átveheti azt.

Szállítási költség: 950 Ft/csomag.

A szállítási határidő a rendelés feldolgozását követő 1-2 munkanap.

5.7.3. Személyes átvétel

A MultiSat Magyarország Kft. székhelyén egyeztetett időpontban átvehető a rendelés.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a MultiSat Magyarország Kft. részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a MultiSat Magyarország Kft. részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a MultiSat Magyarország Kft.-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a MultiSat Magyarország Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a MultiSat Magyarország Kft. 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a MultiSat Magyarország Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A MultiSat Magyarország Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a MultiSat Magyarország Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a MultiSat Magyarország Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A MultiSat Magyarország Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a MultiSat Magyarország Kft. kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a MultiSat Magyarország Kft. a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac MultiSat Magyarország Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a MultiSat Magyarország Kft. vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a MultiSat Magyarország Kft. a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a MultiSat Magyarország Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: MultiSat Magyarország Kft

Levelezési cím: 1182 Budapest, Márfa utca 13.

Telefonszám: +36-70/624-3991

E-mail cím: dobos.peter@val-do2005.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a MultiSat Magyarország Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: MultiSat Magyarország Kft

Levelezési cím: 1182 Budapest, Márfa utca 13.

Telefonszám: +36-70/624-3991

E-mail cím: dobos.peter@val-do2005.hu

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a MultiSat Magyarország Kft. és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület címe: Budapest X. ker., Krisztina krt. 99.),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A MultiSat Magyarország Kft. jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A MultiSat Magyarország Kft.-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A MultiSat Magyarország Kft. a regisztrált Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a MultiSat Magyarország Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A MultiSat Magyarország Kft. a regisztrált Felhasználó adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási
jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett
határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat
szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru
visszaszolgáltatását követő 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az
áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megtérítését. Utánvétes küldeményt nem áll modunkban átvenni, hiszen nem tudjuk ellenörizni a visszaküldött termék sértetlenségét.
Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.